تعداد 5719 رکورد در 572 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 30
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
135000000
سه متری بیست وچهار ردیفه با کارنده دیسکی توان مورد نیاز 100 اسب بخار
کمبینات
1695
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
120000000
آفست بیست وهشت پره بیست ودو اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 120 اسب بخار
دیسک
1696
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
135000000
آفست سی ودوپره بیست ودو اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 140 اسب بخار
دیسک
1697
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
135000000
آفست سی ودوپره بیست وچهار اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 140 اسب بخار
دیسک
1698
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
145000000
آفست سی وشش پره بیست وچهار اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 160 اسب بخار
دیسک
1699
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
175000000
پنچ خیش دو طرفه شانزده اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 130 اسب بخار
گاوآهن
1701
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
165000000
چهار خیش دو طرفه شانزده اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 130 اسب بخار
گاوآهن
1702
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
110000000
سه خیش دو طرفه چهارده اینچ ساخت ترکیه توان مورد نیاز 100 اسب بخار
گاوآهن
1703
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
25000000
هزارلیتری دو پروانه ساخت ترکیه توان مورد نیاز 100 اسب بخار
کود پاش
1704
بازرگانی نوروزی
زراعی
تایید شده
165000000
هشتصد لیتری دو پروانه ساخت ترکیه توان مورد نیاز 100 اسب بخار
کود پاش
1705
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]