تعداد 5875 رکورد در 588 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 129
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکـت کـارپـاک ایـران
زراعی
تایید نشده
198100000
بدون اطاق- 45 اسب- مناسب شرايط شاليزاري و زراعي عمومي
تراكتور دی دانگ مدل LK4504
3578
شرکـت کـارپـاک ایـران
زراعی
تایید نشده
404500000
تراكتور كابين دار- با قدرت 90 اسب بخار
تراكتور دیدونگ مدل DK901 C
3580
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
360000000
مدل SKD-995-AF - تعداد 36 پره 24 اینچ - پره ایتالیا - هیدرولیک-فوق سنگین-کشنده 155 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3617
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
320000000
مدل SKD-950-AF - تعداد 32پره24اینچ - پره ایتالیا - هیدرولیک-کشنده 150 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3618
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
300000000
مدل: SKD-885-AF - تعداد 30پره24اینچ - پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 145 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3619
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
280000000
مدل: SKD-785-AF - تعداد 28پره24اینچ - پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 145 اسب
دیسک افست سنگین
3620
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
185000000
مدل: SKD-690-AF - تعداد 26پره24اینچ - پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 115اسب
دیسک افست سنگین
3621
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
170000000
مدل: SKD-645-AF - تعداد 24پره24اینچ سنگین-پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 110 اسب
دیسک افست سنگین
3624
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
167000000
مدل: SKD-565-AF - تعداد 24پره22اینچ سنگین- پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 105اسب
دیسک افست سنگین
3625
صنعت کشاورزی دهقانیان
زراعی
تایید شده
155000000
مدل: SKD-545-AF - تعداد 24پره22اینچ نیمه سنگین- پره ایتالیا - هیدرولیک- کشنده 80 اسب
دیسک افست نیمه سنگین
3626
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]